Asin - Tala

Sa unang pagkakataon aking mararanasan
Ang magbigay-buhay sa isang nilalang
At aking nadarama'y 'di pangkaraniwan
Sa puso ko'y taglay ang kaligayahan
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.