Foreign Teck - Conexión

Everything Foreign
Bry-, Bry-, Bryant Ma-

Creo que cupido me flechó (flechó)
Lo que siento por ti ya se filtró (filtró)
To' el mundo sabe ya lo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.