Blasterjaxx - Make It Out Alive

It's a new beginnin'
Time no wake up
And dream again
Just have a little faith
And take a leap off the edge
And we'll shine just a little

Brigh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.