Ratones Paranoicos - Hay Sábados

Ya lo vieron, eh?
Hay sábados
En el medio del sol
Una buena razón
Esa noche quedo
Como toda bordeaux
Encantada me dio
Una especie de shock

N...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.