Ratones Paranoicos - Caballos de Noche

Soy de un barrio pobre donde todo es metal
La sirena suena por acá sin parar
Las peleas son algo serio, las muñecas no tienen miedo
Cuando alguien ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.