Ratones Paranoicos - Pesado Burdel

Esperaba ver
En el pesado burdel
A mucha gente más
Su cara brilla toda en mi
Ya lo se
Creo que nadie lo quiera saber

Es muy cara, man?
En un ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.