Ratones Paranoicos - Autocine

No hay cine en este autocine
No me importa, yo vine a bailar
Y si tu chica es tan difícil y esta noche no se quiere revolcar
Amordazale la boca, as...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.