Yiğit Seferoğlu - İstemez

Kaybettim kendimi
Aslanlar gibi
Bu yüzden gelme istemez
Gelme istemez

Ağzım bozuk, halim sarhoş da
Olmadım ki çaresiz
Gelme istemez

İstemiyorum bilm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.