Sliqe - Spaan Saam (feat. Kwesta)

Inja yam' uSliqe
Ukudedela amaheat ispaan saam
Ukwenza indawo ibebusy ispaan saam
Ukuqokelela osisi ispaan saam
Kodwa ukubathenga amadrinks ispaan sak...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.