Sliqe - Impilo

Noma ungasbamba ngenhliziyo
Nathi sizama impilo
Ungazo s'tider
Ubani oz'empini engapheth isviko
Ungazoganga (Ungazo dlala)
Ezami azinanhliziyo for rea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.