U Studni - Lubię gdy

Lubię gdy o świcie bosa
Witasz dzień
Poranną rosę chwytasz w dłoń
Wierząc że
Lepszych dni przed nami wiele
Chociaż świat nam się postarzał
Jeszcze chc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.