U Studni - Jeden raz

Jeden raz nie pamiętać kto jest kim
Komu los sprzyjał komu odjął sny
Czyje łzy zawinione czyje nie
To niełatwe

Jeden raz nie pamiętać wielkich prawd
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.