U Studni - Głos wołającego na pustyni

Boże nawet jeśli Cię nie ma
O co czasem Cię podejrzewam
Uczyń coś jednak byś był
Uczyń coś jednak byś był

Niech chwali Cię cała Ziemia
Niech chwali C...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.