U Studni - Gdziekolwiek

Gdziekolwiek jesteś
Wyjdź za bramę
Idź na pola
Słysz wołanie
Idź na pola
Słysz wołanie
To ja wołam

Gdziekolwiek jestem
To mnie nie ma
Jest maligna
Bo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.