U Studni - Cicho w Zakrzówku

Do ciszy zmierzam
Po cichu na palcach
Lecz zanim ciszą
Nutę serca trącę

Chcę ją rozpisać
Na parę głosów
Niechaj trwa
Na ciszę koncert

A pod wieczór
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.