Kevin - Fisherman

Ey ik ben standaard in de booth of in de streets
Ik draag m'n Fishermans hat, zij denkt ''Is het echt Kev?''
Ey m'n jongen in het veld, hij blaast m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.