Canozan - Ağıt 1

Bak gece bizim
İkimizin sevesi var
Düşlerimizin
Kâbusa dönesi var

Buruk hikayemizin
Yine devam edesi var
Ah bu bir ağıt
Gidene hep kapı duvar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.