Canozan - Kapalı Perdeler

Kapalı perdeler
Loş bi oda
Yere saçılmış giysiler
Aspirin erimiş suda

Kadraja girdik yavaşça
Aşk denilen bu savaşta
Her şey ufak bi kıvılcımla başlar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.