Dj Glad - Eagle

Problem
Suku Ward ah represent fi di Martinique
Hear me nuh
Play di loop, play, play, play di loop and
Yo, yo (Glad to be bad)

Hotter than di d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.