Lucas & Steve - No Diggity

You know what?
Lucas & Steve
Blackstreet
No diggity, no doubt

Shorty get down, good Lord
Baby got 'em open all over town
Strictly biz, she don...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.