Le Fvbelos - Elokuu

Miks mun sieluun sattuu?
En pääse maailmaa karkuu
Kauan tää kipu jatkuu?
Miks mul on kylmä elokuus?

Mikä on todellisuus?
Ain kun mult kysyy et,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.