Ratones Paranoicos - Enlace

Mucha risa por aquí,
pero ninguna es para mí.
Sube la espuma sobre el cristal,
yo cambio de forma para atacar.

Sólo una vez más, como enlace.

Lleno ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.