Ratones Paranoicos - Lo que doy

Siento que te quiero de verdad,
veo que esconderlo no va más.
Quiero que nos vean caminar
sin tener que simular
lo que doy y lo que das.

El fuego se ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.