Ratones Paranoicos - Rock del Pedazo

Ya me estoy agotando
De tanto caminar
Hace dos horas que ando
Detrás de un poco de grasss.
Sigo dando vueltas solo
Y me digo otra no hay
Parezco un al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.