Aleksanteri Hakaniemi - Bonsaipuu

On olohuone hetken estradi
Ja sen halki hyppää tanssimestari
Sohvan reunustalla sisko taputtaa
Poika kumartaa ja oottaa pisteitä
Ryhdikkäästi seis...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.