Chris Andrew - Es Que Tú

(Big up, al ganjah for mwah)
Tienes todo lo que a mí me gusta (Chris Andrew)
Entera te quiero comer (ustedes saben ya)
Conmigo siempre disfrutas
Y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.