Selena gomez - Vicio

Tus labios son mi vicio
Por un beso tuyo todo lo arriesgo (lo arriesgo)
Y tu corazón palpita con el mío
Es el tempo perfecto (perfecto)
Beso a bes...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.