Silk Sonic - Leave The Door Open

Say baby, say baby, say baby

What you doin'? (What you doin'?)
Where you at? (Where you at?)
Oh, you got plans? (You got plans?)
Don't say that ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.