Querbeat - Freaks

(Hey) Hippie im Tütü, keiner weiß warum
Algen im Menü, keiner weiß warum
Mustermann trägt Lila, keiner weiß warum
Max heißt jetzt Nina, keiner weiß...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.