Donnie McClurkin - Jesus, The Mention Of Your Name

[Chorus]
Oh Lord oh Lord
You are my God and king 2CE
You are wise in righteousness
Standing in power
Your children will be great
Hallelujah

S...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.