Bläck Fööss - Fastelovend sin mer widder do

Fastelovend sin mer widder do
Und dat bliev de nächste 100 Johr su
Ejal wo mir sin, heim an d'r Rhing
Fastelovend sin mer widder do
Wenn de Musik ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.