Bläck Fööss - 50 Johr

Hau noch ens Öl en de Pann vun d'r Mam
Mir wulle immer noch Rievkoche han

Et Kathrin es neu jebore, zick et bei Tinder es
Hück lääch mer sech mem...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.