El Mondegreen - На мне

На мне, все на что деньги тратил
На мне, все свои тайны расскажешь
На мне, на мне, на мне, тайны расскажешь

На мне, на мне
Твой взгляд за чуть- чуть ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.