Q Twins - Summer

Angisakwazi nokulinda ngifunukukubona (ngodecember)
Thando lwakho luyangibiza (mina nawe ngodecember)
Kuzoba mnandi (sthandwa sami this summer)
Kuzoba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.