Rolf Sanchez - Ven Ven

Yo sé que tú piensas en mí
Tú dices que no pero sí
A mí no me miente' (yeah)
Discúlpame si te mentí
No fue mi intención ser así
Déjame que intent...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.