Olli Antonio - Pelottavan hyvä fiilis

Vaik mä kävelisin hiilis, niin mu
Kengät pysyy cleani, kun mä tuun
Toiset chiikaa niin kun kingi ja se on
Pelottavan hyvä fiilis, jee

Mut ei täs...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.