Nelli Matula - Lelu

Puhutaan mut vartaloilla vaan
Toi miltä saat nää huiput tuntumaan
Sai mut unohtaa mun käytöstavat taas
Haluun sut kokonaan mut en mitään vakavaa
A...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.