K.A.A.N. - Bir Sen Bilsen

Bir sen bilsen yeter bana
Gerisi yalan dünya
Herkes gitme derken
İşte geldim aşkına

Sen bilsen yeter bana
Gerisi boş palavra
Her şeyi geçtim ama
Takı...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.