Eden - 'sa neb fel ti

Byd o lunie, byd o ddelwedde
Celwydd noeth rheole cudd,
Sgrîn yn sgrechian Cydymffurfia!
Dyma'r drefn i ti am byth

Ond ma gen ti lais i weiddi,
Enaid i dy symud mlaen
A ti'n ddewr
A ti'n gry
A sa neb
Yn y byd fel ti
O ...

Paid â gwrando arnyn nhw
Di nhw'm yn gwbod sut i neud dy fyd di droi,
Dal dy ben yn uchel
A dangosa i bawb fod gen ti gymaint mwy i'w roi, ie mwy i'w roi
Tro dy wyneb at yr haul
Cymer popeth sydd ar gael
I ti.


Wyt ti'n gaeth i blygu i'r pwyse
Isie perthyn, isie'r clod,
Byth yn teimlo bo' ti yn ddigon,
Methu yw dy fyw a bod?

Ma' nhw'n esgus bywyd perffaith,
Ond does na ddim fath beth yn bod,
Mond i ti
Fod yn driw
I ti dy hun
Fe ddaw dy awr i dywynu.

A ti'n ddewr
A ti'n gry
A sa neb
Yn y byd fel ti

Writers: Caryl Parry Jones

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind