Ala Jaza - Tattoo

Oye

Tú estás pa' comerte
Toda, todita, así estás tú

Te ves tan rica
Esa carita y ese tattoo
Ay, haces que la nota nunca se me baje
No hace...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.