Pacho El Antifeka - No Te Veo

Me desperté escuchando tu mensaje
Diciéndome que me querías ver
Parece que la noche fue salvaje
Y había que terminarla cómo debe ser

Tú y yo, ju...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.