Daniska - Kavuşmak İhtimali

Şimdi keşke meyhanesinde
İnce bir sofra kurarız
Kadehin dudağa değdiği yerde
Geçmiş günleri ararız

Bir ihtimal daha var diyen
Sisli şarkılar çalarız
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.