PeterLicht - Die Sprache der Enden

Wenn du eine Sonne siehst
dann lauf ihr entgegen!

Egal wo die Sonne gerade steht
lauf ihr entgegen!

Immer ein Schritt schneller
als die Depression

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.