Verano - Verano

Take me back to Verano
Back to Verano
Cuando era feliz
Feliz
Todo era de bliss
De bliss
Pero ya no es así
Así, que

Take me Verano
Back to Verano
Hoy ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.