Anuel AA - 3 AM

Mi nena no me deja solo
Mi nena siempre anda conmigo
Si ve que hay problema' responde
Me cuida de mis enemigos
Ella no me deja solo
Esa siempre h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.