Canozan - Bul Beni

Bul beni
Nefesin kesilinceye kadar uğraş
Hadi bul beni artık

Kapılır mısın?
Sonu gelmez sandığın o fikirlere
Koy beni artık

Ama zor tabii
Tüm o sahi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.