Nova Norda - Bakma Bana Öyle

Uuu

Bakma bana öyle
Dolu dolu gözlerle
Gel barışalım, tanışalım
Yeniden

Yapma ama böyle
Onu, bunu boş ver de
Gel uzun uzun bakışalım
Yeniden

Aaa

B...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.