O Incrível Homem Bomba - Estrada

Eu sigo a estrada
A caminho do nada
Não paro
Só para te ver
Acelero mais
Corro para ti
Foge comigo
A noite acordou
Como consegues ser tão fata...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.