Nano La Diferencia - No Me Wua Dejar

Andamo' bien aborrecí'o (woo)
Estamos bien amaneci'o (woo)
Nano, ya

Están hablando de matarme (de matarme)
Par de puercos que quieren acostarme ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.