F3 dipapa - Sukuma

Sukuma ft Skawta

Darly Sukuma. Sweery Sukuma, heh honey Sukuma, my nunu Sukuma khaba le nja kha, Hai khaba le nja kha, aewena. Darly Sukuma. Sweery Sukuma, heh honey Sukuma, my nunu Sukuma khaba le nja kha, Hai khaba le nja kha, aewena. Darly Sukuma. Sweery Sukuma, heh honey Sukuma, my nunu Sukuma khaba le nja kha, Hai khaba le nja kha, aewena. Darly Sukuma. Sweery Sukuma, heh honey Sukuma, my nunu Sukuma khaba le nja kha, Hai khaba le nja kha, aewena


Indaba udume kabi skoroko..
Udlala wrongo lona yi shongololo..
Sambelani kanti kumnandi so..
Ku busy nge drip ne skorobho.Indaba udume kabi skoroko..
Udlala wrongo lona yi shongololo..
Sambelani kanti kumnandi so..
Ku busy nge drip ne skorobho.
Usile wena abak'tyeli..
Yile ndaba ongayimeli..
Uyaphapha abak'sheli..
Uyile track engingayi jaiveli..
Awuthi ng'buye like Woza woza..
iAdvance iAirtime awukhokhe umoya..
Ah fede fede sengiya bona bona..
Senza k'phela sesiyobona khona.Awuthi ng'buye like Woza woza..
iAdvance iAirtime awukhokhe umoya..
Ah fede fede sengiya bona bona..
Senza k'phela sesiyobona khona.

London via Alex tot mojondolo gwa ha gwa tima. Di tla ntshang Ke kena ka ndao Ke dwadlile leather go kgaoga speaker. Hae vrom gata tsotsi ya fitlha kotsi fa Ke story. Utlwe bare Makwembere uyingozi manyora donthi second half dolly. Hai Mina ngzele net uklunguza, ngzele net uklunguza. Maar mangfuna vele Nami ngai Sosa, call me Malome Ntae Fotlha

Darly Sukuma. Sweery Sukuma, heh honey Sukuma, my nunu Sukuma khaba le nja kha, Hai khaba le nja kha, aewena. Darly Sukuma. Sweery Sukuma, heh honey Sukuma, my nunu Sukuma khaba le nja kha, Hai khaba le nja kha, aewena. Darly Sukuma. Sweery Sukuma, heh honey Sukuma, my nunu Sukuma khaba le nja kha, Hai khaba le nja kha, aewena. Darly Sukuma. Sweery Sukuma, heh honey Sukuma, my nunu Sukuma khaba le nja kha, Hai khaba le nja kha, aewena

Lyrics licensed by LyricFind